Zarządzenie Nr 201/07

rok 2007

 
data publikacji:  14-12-2007 | 08:53
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                     Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                     Nr 201/07

                                     z dnia 10 września 2007 roku

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Nr 186/07 z dnia 30.08.2007 roku.

 

Na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1, oraz art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591),  Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.W Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_nr_201.doc (199.50 Kb)