Zarządzenie Nr 181/07

rok 2007

 
data publikacji:  14-12-2007 | 08:28
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                  Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                             Nr 181 /07

                                           z dnia 20 sierpnia 2007 roku

 

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.        Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym  budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.        Zmiany powyższej dokonuje się w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XIV/137/07 z dnia 14.08.2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zalacznik_Nr_1,2_do_Zarzadzenia_Nr_181.doc (45.00 Kb)