Zarządzenie Nr 257/07

rok 2007

 
data publikacji:  14-12-2007 | 08:23
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                        Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                     Nr 257/07

                                       z dnia 04 grudnia 2007 roku

 

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.        Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym  budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.        Zmiany powyższej dokonuje się w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVIII/166/07 z dnia 30.11.2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_257.doc (75.50 Kb)