Zarządzenie Nr 226/07

rok 2007

 
data publikacji:  14-12-2007 | 08:19
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                            Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                                   Nr 226/07

                                             z dnia 29 października 2007 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1, oraz art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

§ 1

 

1.Zwiększa się plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok o 123.148 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą 46.769.477,19 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok o 123.148 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą 53.831.136,19 zł.

3.Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zalacznik_Nr_1234_do_Zarzadzenia_226.doc (97.50 Kb)