Zarządzenie Nr 249/07

rok 2007

 
data publikacji:  13-12-2007 | 11:12
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:41

                                           ZARZĄDZENIE NR 249/07

                                BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

                                               Z DNIA 26.11.2007r

 

 

W sprawie norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r – Dz.U. Nr 142 poz 1591 z póż. zm./ zarządzam co następuje :

 

                                                                     § 1

Norma zużycia paliwa dla samochodu służbowego Mercedes Benz Sprinter 208 CDI - ciężarowego o numerze rejestracyjnym KNS 12752 wynosi :

·         10 l / 100 km

 

                                                                      § 2

Odpowiedzialnym za rozliczenie i kontrolę z pobranego paliwa na w/w pojazd ustalam pana Waldemara Kukułkę.

 

                                                                       § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.