Zarządzenie Nr 225/07

rok 2007

 
data publikacji:  07-11-2007 | 08:37
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                               ZARZĄDZENIE NR  225/07

 

                      Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia  25 października 2007 r.

 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

 

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego następujących zadań:

 

1. Remont odcinka drogi gminnej „Na Groń” w Gaboniu Praczka.

2. Remont odcinka drogi gminnej „Na Zapasiecze” w Skrudzinie.

3. Remont odcinka drogi gminnej „Na Dolinę” w Przysietnicy.

4. Remont odcinka drogi gminnej „Do Hołyszów” w Myślcu.

 

 

powołuję komisję w następującym składzie:

                             

1.       Tadeusz Pytko                           -   Inspektor Nadzoru

2.       Paweł Dybiec                             -   Inspektor UMiG

3.       Kazimierz  Nakielski                -   Inspektor UMiG

           

 

§ 2

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 29.10.2007r.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.