Zarządzenie Nr 116/07

rok 2007

 
data publikacji:  06-11-2007 | 11:45
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie  Nr 116/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 10 maja 2007 roku

 

 

w sprawie : wprowadzenia instrukcji o inwentaryzacji składników majątku Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

Na podstawie ustawy z 29 września1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), natomiast w kwestiach organizacyjno-technicznych i proceduralnych – na Kodeksie Pracy, Kodeksie cywilnym a w szczególności wypracowanych przez praktykę zasadach nauki rachunkowości i zwyczajach zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

Wprowadzam instrukcję w sprawie inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz  w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia zlecam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podjęcia.

 

 

 Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia__Nr_116.doc (133.00 Kb)