Zarządzenie Nr 223/07

rok 2007

 
data publikacji:  06-11-2007 | 11:29
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE NR 223/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 17 października 2007 roku

 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 211/07 z dnia 25 września 2007 r.

 

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 maja 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz. 499 z póź. zm.)

 

zarządzam co następuje :

 

 

§ 1

 

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 211/07 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych wprowadza się następujące zmiany :

„OKW Nr 13 - Barcice Górne – Szkoła Podstawowa skreśla się pkt nr 4 o treści : „Drożdż Paulina – Stary Sącz, ul. Wrzosowa 6 – 84111915288 – KW Samoobrona RP”, w związku z zrzeczeniem się członkostwa.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.