Zarządzenie Nr 211/07

rok 2007

 
data publikacji:  06-11-2007 | 11:27
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE NR 211/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

z dnia 25 września 2007 roku

 

 

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

 

 

Na podstawie art. 48 ustawy z dnia 16 maja 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46 poz. 499 z póź. zm.)

 

zarządzam co następuje :

 

§ 1

 

Do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu

21 października 2007 roku, powołuję na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz 15 (piętnaście) Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

§ 2

 

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych stanowią załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia zlecam Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania