Zarządzenie Nr 169/07

rok 2007

 
data publikacji:  06-11-2007 | 11:15
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE NR 169/07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

STARY SĄCZ Z DNIA 01.08.2007 roku

 

 

w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Gimnazjum w Starym Sączu

 

 

 

            Na podstawie art.30 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z tekst jednolity 2001 r. z póź. zm./  Burmistrz Miasta Stary Sącz zarządza co następuje 

 

§ 1

 

Postanawia nieodpłatnie przekazać na majątek Gimnazjum w Starym Sączu meble szkolne o wartości 45.892,85 zł . Szczegółowy wykaz wyposażenia zawarty jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

                                                                   § 2

 

Przekazanie nastąpi na podstawie stosownego protokołu przekazania – przyjęcia.

                                                             

                                                                   § 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Referatowi Budżetowo-Finansowemu Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                            § 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .          

 

 Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia.doc (28.00 Kb)