Zarządzenie Nr 214/07

rok 2007

 
data publikacji:  06-11-2007 | 10:47
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                 Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                                       Nr 214/07

                                            z dnia 03 października 2007 roku

 

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz 2104 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

                                                                        § 1

 

1.Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.Zmiany powyższej dokonuje się w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVI/151/07 z dnia 01.10.2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

                                                                           § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zalacznik_Nr_1,2_do_Zarzadzenia_214.doc (51.50 Kb)