Zarządzenie Nr 195/07

rok 2007

 
data publikacji:  11-09-2007 | 09:26
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE NR 195/07

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ

z dnia 6.09.2007 r.

 

w sprawie: powołania zespołu opiniującego oferty na zlecenie zadania z zakresu pomocy społecznej na rok 2007

 

Na podstawie art.32 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dz.U.Nr.64 poz.593 z późniejszymi zmianami.

                                      

§ 1

 

Powołuję zespół celem zaopiniowania ofert dotyczących prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Starym Sączu w składzie:

 

1. dr inż. Małgorzata Skrzypiec

2. inż. Bonifacy Wolak

3. Grażyna Leśniak

4. Maria Szewczyk

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania