Zarządzenie Nr 173/07

rok 2007

 
data publikacji:  04-09-2007 | 13:57
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                            ZARZĄDZENIE NR  173/07

 

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia  7 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

 

 

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego dla zadania:

 

1 Odbudowa drogi gminnej „Partyzantów – Lipie k/Platy” w Starym Sączu.

 

powołuję komisję w następującym składzie:

                              

1.       Krzysztof Faron                        -  Inspektor Nadzoru

2.       Paweł Dybiec                             -   Inspektor UMiG

3.       Kazimierz  Nakielski                -   Inspektor UMiG

           

 

§ 2

 

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 10.08.2007r.

 

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.