Zarządzenie Nr 161/07

rok 2007

 
data publikacji:  05-11-2007 | 11:30
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                      ZARZĄDZENIE NR  161/07

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia  27 lipca 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót.

 

Na podstawie art.33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego dla zadań:

 

1.Odbudowa drogi  gminnej „Na Drożdżówki” w Barcicach Dolnych.

2.Odbudowa drogi gminnej  „Do Sikońskich” w Moszczenicy Wyżnej.

3.Odbudowa drogi „Na Głuchą Dolinę” w Barcicach Górnych.

4.Odbudowa drogi gminnej „Wola – Łąki” w Woli Kroguleckiej.

5.Odbudowa drogi gminnej „Pod Sapieńcem” w Barcicach Górnych.

6.Odbudowa drogi gminnej „Na Miejską Górę” w Starym Sączu.

7.Odbudowa drogi  gminnej „Pasy Leśne”  Lipie – Stary Sącz (granica miasta)

   w Moszczenicy Wyżnej.

8.Odbudowa drogi gminnej  „Do Sobczyków” w Gaboniu.

9.Odbudowa drogi „Łącznik – do Górali” w Przysietnicy.

10.Odbudowa drogi gminnej „Do Os.Tokarczyków” w Przysietnicy.

11.Odbudowa drogi gminnej „Do Tokarczyka”  w Przysietnicy.

12.Odbudowa drogi gminnej „Na Górę Kamieniec” w Popowicach.

13.Remont drogi gminnej „Do Sklepu” w Mostkach.

14.Odbudowa odcinka drogi gminnej „ul. Lipska” w Starym Sączu.

15.Odbudowa drogi gminnej „Łąki –Maliniki” w Barcicach Górnych.

 

 

powołuję komisję w następującym składzie:

                              ze strony Inwestora

1.       Krzysztof Faron                        -  Inspektor Nadzoru

2.       Paweł Dybiec                             -   Inspektor UMiG

3.       Kazimierz  Nakielski                -   Inspektor UMiG

           

 

§ 2

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 31.07.2007r.

 

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.