Zarządzenie Nr 172/07

rok 2007

 
data publikacji:  21-08-2007 | 14:19
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                       Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                          Nr 172/07

                                                z dnia 01 sierpnia 2007 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1, oraz art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

 

§ 1

1.Zwiększa się plan dochodów Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok o 35.669 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie dochody wynoszą 44.507.715,19 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok o 35.669 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po zmianie wydatki wynoszą 51.569.374,19 zł.

3. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zalacznik_Nr_1,2,3__do_zarzadzenia_172.doc (81.00 Kb)