Zarządzenie Nr 155/07

rok 2007

 
data publikacji:  20-08-2007 | 11:37
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                                              Zarządzenie Nr 155/07

                                     Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                           z dnia 16 lipca 2007 roku

 

w sprawie: zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zalacznik_Nr_1_Do_Zarzadzenia_nr_155.doc (30.50 Kb)