Zarządzenie Nr 117/07

rok 2007

 
data publikacji:  20-08-2007 | 11:08
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE NR 117/2007

BURMISTRZA MIASTA I GMINY  STARY SĄCZ

Z DNIA 10 maja 2007 ROKU

 

W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu  Miasta i Gminy w Starym Sączu do wystawiania i odbioru faktur VAT

 

                Działając w oparciu o art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001roku Nr 142 poz.1591 z póżn. zmianami)  Zarządzam co następuje:

                         

                                                                                  &1

 

Upoważniam następujące osoby  do wystawiania i odbioru faktur VAT  w zakresie spraw prowadzonych przez  Urząd Miasta i Gminy w Starym Sączu:

1.Barbara Porębska – w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Budżetowo-Finansowy,

2.Lucyna Zaucha– w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Budżetowo-Finansowy,

3.Joanna Szewczyk– w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Budżetowo-Finansowy,

4.Maria Sadowska – w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Budżetowo-Finansowy,

5.Maria Olszowska – w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Podatków,

6.Maria Dominik – w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Gospodarki Komunalnej , Mieszkaniowej – Komunikacji ,

7.Józef  Wandas  w zakresie spraw prowadzonych przez Sekcję Obsługi ,

8.Tadeusz Pasiut – w zakresie spraw prowadzonych przez Referat Rozwoju Gospodarczego ,Rolnictwa i Leśnictwa,

9.Stanisław Warzecha – w zakresie spraw dotyczących opłat za wodę ,

10.Waldemar Kukułka – w zakresie spraw prowadzonych przez Sekcję Obsługi ,

11.Witold Łomnicki – w zakresie spraw dotyczących zarządu nieruchomością położoną w Barcicach Górnych 422 /Wiejskim Ośrodkiem Zdrowia/ ,

                                                    

                                                                                    &2

 

Traci moc Zarządzenie 215/2006 z dnia 26 września 2006  roku.

 

                                                                                   &3

 

Wykonanie Zarządzenia zlecam Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz

 

                                                                                  &4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 roku.