Zarządzenie Nr 132/07

rok 2007

 
data publikacji:  08-08-2007 | 14:10
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                      Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                          Nr 132/07

                                            z dnia 18 czerwca 2007 roku

 

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych z Budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok na zadania pn. "Odbudowa dróg gminnych po powodzi"

 

Na podstawie art.187 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 z z póż. zm) i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591),  Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

  

§ 1

1. Przeznacza się z budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok 307.285,50 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zadania wymienione w § 1 pkt. 1 finansowane zostanie z środków własnych w wysokości 74.884,24 zł, oraz środków z Budżetu Państwa w wysokości 237.119 zł.

 

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_132.doc (30.50 Kb)