Zarządzenie Nr 109/07

rok 2007

 
data publikacji:  08-08-2007 | 13:37
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

                        Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

                                                Nr 109/07

                               z dnia 30 kwietnia 2007 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz na 2007 rok oraz w układzie wykonawczym na 2007 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 pkt. 1, oraz art. 188 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr  249 poz 2104 i  art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

 

  

§ 1

1.Dokonuje się zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zalacznik_Nr_1,2_do_Zarzadzenia__109.doc (46.00 Kb)