Zarządzenie Nr 72/07

rok 2007

 
data publikacji:  11-04-2007 | 13:28
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie Nr 72/07

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz

 z dnia 27 marca 2007 roku

 


w sprawie: zmian w układzie wykonawczym na 2007 rok

 

Na podstawie art.186 ust.1 ustawy z dnia 08 grudnia 2006 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 póz 1832 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 póz. 1591), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§1

 

1. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmiany powyższej dokonuje się w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr IY/55/07 z dnia 29.01.2007 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Stary Sącz zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

 


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_72.doc (27.50 Kb)