Zarządzenie Nr 59/07

rok 2007

 
data publikacji:  03-04-2007 | 10:52
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

Zarządzenie Nr 59/07

Burmistrza Miasta i Gminy w Starym Sączu

z dnia 15 marca 2007

 

w sprawie: zmiany planu finansowego Gminnego Przedszkola w Starym Sączu na 2006 rok

 

                Na podstawie art. 186 pkt 3  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz.U. Nr 249 poz 2104 oraz art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz 1591 z 2001 roku) Burmistrz Miasta i Gminy Stary Sącz zarządza co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się zmiany planu finansowego Gminnego Przedszkola w Starym Sączu na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały zleca się Skarbnikowi Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zalacznik_Nr_1_do_Zarzadzenia_59.doc (29.00 Kb)