Zarządzenie Nr 50/07

rok 2007

 
data publikacji:  05-03-2007 | 15:16
data ostatniej modyfikacji:  17-03-2010 | 22:42

ZARZĄDZENIE   NR 50/07

 

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz z dnia 27 lutego 2007 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

 

                Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

 

§  1.

 

W zawiązku z koniecznością przeprowadzenia odbioru końcowego dla zadania :

 

„Przebudowa średniowiecznego Rynku w Starym Sączu”

 

powołuję komisję odbiorową w następującym składzie:

ze strony Inwestora :

 

                1. Bonifacy Wolak                              - Kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji

                2. Elżbieta Migacz                               - Referat Gospodarki Komunalnej

                3. Paweł Dybiec                   - Referat Gospodarki Komunalnej

                4. Kazimierz Nakielski         - Referat Gospodarki Komunalnej

 

ze strony Inwestora  zastępczego :

 

1.        Janusz Klag                         – Inspektor Nadzoru robót budowlanych,  koordynator

2.        Lesław Uczkiewicz              – Inspektor Nadzoru robót sanitarnych

3.        Lesław Michalik – Inspektor Nadzoru robót elektrycznych i teletechnicznych

4.        Sławomir Bogucki               – Inspektor Nadzoru robót drogowych

5.        Ryszard Chyła     – Kierownik Kontraktu

6.        Eligiusz Dworaczyński –  Pracownia Archeologiuczno-Konserwatorska Tarnów nadzór  archeologiczny

7.        Ryszard Biernat   – prezes Zarządu PW ELMA

 

ze strony wykonawcy:

 

1.        Zbigniew Rębisz – kierownik Budowy

2.        Mariusz Staszewski            – kierownik robót drogowych

3.        Bogusław Mazurek             – kierownik robót sanitarnych

4.        Marek Oświęcimka             – kierownik robót elektrycznych

 

Konsorcjum w składzie:

5.        Kazimierz Wolski – właściciel Przedsiębiorstwa Kamieniarskiego „WOLSKI” – Lider „Konsorcjum”

6.        Czesław Szarek – właściciel Zakładu Budowlanego  „SZAREK” – członek Konsorcjum

7.        Krzysztof  Machnik – właściciel Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego „MACHNIK” – członek Konsorcjum

 

§  2.

               

Zobowiązuję Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w dniu 28 lutego 2007 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Stary Sącz.

 

                                                                        §  3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.