Analizy, raporty, informacje

OCHRONA ŚRODOWISKA (informacje, decyzje, itd.)

 
data publikacji:  24-11-2009 | 14:13
data ostatniej modyfikacji:  26-09-2019 | 09:31

Informacja o osiągniętych przez gminę Stary Sącz w latach 2012 - 2018 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2018 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2016 rok 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 rok


 


Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z O.O. Nr 2259/4837 – KWNO „Stary Sącz Raport.pdf (55.82 Kb)

Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej BTS 57135 Stary Sącz raport_Stacja_bazowa.pdf (68.03 Kb)

„Budynek Usługowy – Diagnostyka i Stacja Kontroli pojazdów w zakresie zmiany funkcji pomieszczenia diagnostyki – stanowiska kontrolnego na funkcję usług mechaniki pojazdowej” na dz. ewid. nr 4263 w Starym Sączu” Raport_1.doc (31.00 Kb)

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczo-garażowego na budynek usługowy – warsztat napraw samochodowych, zlokalizowanego na dz. ewid. 304/1, 303/3 w Barcicach  Dolnych Raport_2.doc (46.50 Kb)

Magazyn drewna konstrukcyjnego KVH IBSH z możliwością wykonywania usługi przycinania i frezowania na dz. ewid. nr. 215/12 w Gołkowicach Dolnych” raporty_2008.E.gk-1.pdf (30.64 Kb)