Strona BIP Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

 


 GMINA STARY SĄCZ
województwo: małopolskie; powiat: nowosądecki; status: gmina miejsko-wiejska
NIP:734-10-09-655 REGON:491893115
miasto w gminie miejsko-wiejskiej: 1210164, obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej: 1210165

Urząd Miejski w Starym Sączu
ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz, tel. 18 446 02 70, fax. 18 446 02 73
 
Konta bankowe Urzędu Miejskiego w Starym Sączu od 1 września 2014 roku:
 BANK SPÓŁDZIELCZY W STARYM SĄCZU:RACHUNEK GŁÓWNY BUDŻETU GMINY 14 8816 0001 2001 0007 5545 0001;RACHUNEK PODSTAWOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW  50 8816 0001 2001 0000 0013 0044; DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH  23 8816 0001 2001 0000 0013 0045; OPŁATA ŚMIECIOWA  28 8816 0001 2001 0000 0013 0052; DOCHODY Z TYTUŁU UDOSTĘPNIENIA DANYCH OSOBOWYCH  66 8816 0001 2001 0000 0013 0047; RACHUNEK DEPOZYTOWY-WADIA  39 8816 0001 2001 0000 0013 0048; ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  12 8816 0001 2001 0000 0013 0049
  

 

Z A P R A S Z A M Y  D O  B I P
(powrót na stronę www.stary.sacz.pl →)