Strona główna BIP Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

 


 
GMINA STARY SĄCZ
województwo: małopolskie; powiat: nowosądecki; status: gmina miejsko-wiejska
NIP:734-10-09-655 REGON:491893115
miasto w gminie miejsko-wiejskiej: 1210164, obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej: 1210165

 
Urząd Miejski w Starym Sączu
ul. Stefana Batorego 25, 33-340 Stary Sącz, tel. 18 446 02 70, fax. 18 446 02 73
 Konta bankowe - Bank Gospodarki Żywnościowej: rachunek podstawowy: 20 2030 0045 1110 0000 0212 2590; podatki: 83 2030 0045 1110 0000 0212 2620; udostępnienie danych: 49 2030 0045 1110 0000 0212 2650; wadia: 91 2030 0045 1110 0000 0212 2670; zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 36 2030 0045 1110 0000 0212 2690